Totaal-oplossingdeel-oplossingenTools

Welke IT-oplossing zoekt u?

Op deze website willen wij u graag een indruk geven van onze werkzaamheden in IT. U ziet bijvoorbeeld welke technische oplossingen wij aandragen, wie onze medewerkers zijn en hoe wij ons inzetten om voor onze klanten gewenste doelen te bereiken.

Maar waar het u echt om gaat, is natuurlijk welke oplossing wij u kunnen bieden. Dit kan een oplossing zijn voor uw totale IT of een deel ervan. Ook een specifieke tool kan uitkomst bieden.

Daarom gaan we graag met u om de tafel. Wat doet uw bedrijf precies, wie zijn uw klanten en medewerkers, welke branchegerelateerde kenmerken zijn er? Welke beweegredenen en doelen heeft u? Hoe meer wij ons in uw werk kunnen verplaatsen, des te beter onze IT‑oplossing zal zijn.

Vanuit onze betrokkenheid werken wij onder meer voor bedrijven die actief zijn in dienstverlening en productie en voor organisaties in de zorg en sociaal maatschappelijk werk. Dit doen wij al sinds 1999.

actie skydive

Totaaloplossingen

De stand van de techniek. Wetten en regelgeving. Uw organisatie. Alles verandert en dit gebeurt in een hoog tempo. Vernieuwing van uw totale IT kan noodzakelijk zijn om te kunnen profiteren van nieuwe mogelijkheden en kansen.
Wij trekken graag samen met u op om een nieuw plan van aanpak te maken. Voor het ontwikkelen van een IT-oplossing die perfect in uw plaatje past. In de cases ziet u hoe wij zulke oplossingen vorm gegeven hebben.

Voorbeelden uit de praktijk

Werken in de cloud

IT-oplossing Cloud

Ze kunnen niet eens vliegen en zitten toch in de cloud.

Bij een productiebedrijf in eieren, met zo’n 30.000 scharrel legkippen, bestond de behoefte aan een betere toegankelijkheid van data, op elke gewenste plek en op ieder moment van de dag. De oplossing werd gevonden in de vorm van Microsoft Azure. Deze cloudoplossing voldoet aan de vraag van deze klant. De toevoeging van aanvullende diensten via ons eigen datacenter en support heeft de oplossing compleet gemaakt. Het traject van inventarisatie, advies, offerte, uitvoering, doorlooptijd en beschikbaarheid is soepel doorlopen. Het duurde ongeveer zes maanden totdat alle kippen in de cloud zaten!

IT-upgrade en nieuwe Privacy Wet

Door de nieuwe privacy wet zochten deze specialisten nu zelf een specialist.

Van een nieuwe klant, een zorgverlener, kregen wij de vraag om een IT-upgrade te verzorgen. Naast het leveren van techniek hebben wij ook veel aandacht gegeven aan de begeleiding van de medewerkers, zodat zij goed met de nieuwe software kunnen werken.
In overleg met de klant hebben we de benodigde applicaties aangeschaft. Daarna is op basis van wensen en eisen de nieuwe computeromgeving ingericht. De oude omgeving voldeed niet meer aan de huidige veiligheidsnormen, in de nieuwe privacy wet is bijvoorbeeld een strengere beveiliging opgenomen. De nieuwe omgeving is samen met de klant grondig getest. Daarna zijn de puntjes op de i gezet. Ook is het mogelijk gemaakt dat medewerkers op elke gewenste plek kunnen inloggen. Tijdens het gehele traject waren onze medewerkers aanwezig om direct vragen te kunnen beantwoorden.

Migratie werkplekken en kostenbesparing

Met onze nieuwe werkplekken kunnen we de hand op de knip houden.

Voor een maatschappelijke dienstverlener met 200 medewerkers en meerdere vestigingen hebben we nieuwe werkplekken mogen inrichten. De uitdaging van deze migratie was betere werkplekken creëren en daarbij een kostenbesparing van zo’n vijftig procent bereiken.
Per medewerker hebben we een apart profiel aangemaakt, met een verschil tussen volledige desktop voor de ‘heavy’ gebruikers en alleen toegang tot (web)mail voor de ‘light’ gebruikers.
Het nieuwe systeem bestaat uit een remote desktop server 2016 met Windows 10, Office 2016 en Office 365 Cloud. Voor het delen van bestanden tussen de collega’s wordt Sharepoint gebruikt.
En de kostenbesparing… die werd gehaald met de voordelige Microsoft Charity licenties.

Deeloplossingen

Hoe goed uw IT ook is, er zullen steeds weer aanpassingen nodig zijn om aan allerlei zaken te blijven voldoen. Die aanpassingen zult u willen doen zonder uw initiële investeringen teniet te doen. Hier komen onze deeloplossingen van pas. Door samen met u uitdagingen en kansen te vinden, kunnen we aanpassingen doen om uw IT weer optimaal te laten draaien. Binnen een overzichtelijk kostenplaatje wel te verstaan.

Voorbeelden uit de praktijk

Bestaande systeem uitbreiden met SharePoint

Groot onderhoud uitvoeren en toch blijven handelen.

Een grote handelsorganisatie klopte bij ons aan met de vraag om een betere informatie-uitwisseling aan hun bestaande systeem te koppelen. Wij hebben voorgesteld om de aanwezige bedrijfsapplicatie (van derden) te koppelen met SharePoint. Dit is een populair platform voor informatie-uitwisseling en online samenwerking van medewerkers.
De oplossing moest snel worden gerealiseerd, we kregen er twee maanden de tijd voor waarbij het systeem niet onderbroken mocht worden. Allereerst is er afstemming geweest tussen de derde partij en onze specialisten en is er gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. Op basis hiervan hebben wij de inrichting van SharePoint Online verzorgt, waarna de koppeling met de bestaande applicatie werd gelegd.

Verhuizing van ICT-omgeving

Zelfs onze werkplekken pasten in de standaard verhuisdozen.

Een van onze klanten riep onze hulp in bij het voorbereiden en realiseren van de verhuizing van hun ICT-omgeving naar een nieuwe locatie.
Allereerst is door ons in kaart gebracht welke zaken verhuisd moesten worden. Daarna hebben wij de nieuwe locatie aan een inspectie onderworpen. Wat is er al aanwezig en wat moet er nog worden geregeld om een goed functionerende ICT-omgeving te kunnen plaatsen?
Daarna zijn in overleg met de klant internetverbindingen aangevraagd en aangelegd (glas, kabel en CAI) en zijn voorbereidingen getroffen. Toen de gebouwbekabeling gereed was, hebben we de werkplekken voorbereid zodat alle apparatuur direct geplaatst kon worden. Op de dag van verhuizing zijn back-ups gemaakt, computers ingepakt en vervolgens op de nieuwe locatie weer uitgepakt, geplaatst en aangesloten. Het uit de lucht zijn, van het uitschakelen van de servers tot weer volledig operationeel zijn, heeft 1 dag geduurd. De meeste werkzaamheden zijn door ons in het weekend uitgevoerd.